Wyłącznik różnicowoprądowy – potocznie zwana różnicówka

We współczesnych instalacjach elektrycznych nadal nie brakuje znanych od lat zabezpieczeń, które ciągle są modyfikowane oraz ulepszane. Jednak do najważniejszych urządzeń zabezpieczających, niezależnie czy nowoczesnych, czy tradycyjnych niewątpliwe należy wyłącznik różnicowoprądowy i próbnik napięcia.

Zadaniem takiego wyłącznika jest reagowanie na wszelkie powstałe przeciążenia oraz zwarcia powstałe w ochranianym obwodzie. Reakcja na nieprawidłowości obejmuje uszkodzenia przewodu w miejscu izolacji, a także wady zasilanych urządzeń. Mechanizm działania polega na automatycznym odłączeniu danego obwodu od dostępu do napięcia. Jednak najważniejszy jest tutaj czas reakcji, który jest odpowiedni do zapobiegania wystąpieniu zagrożenia.

Potocznie zwane różnicówki instalowane są w postaci wyłącznika głównego lub pojedynczo, odpowiedzialne za przyporządkowany obwód. Niemniej jednak samo działanie i szybkość reakcji w obydwu przypadkach jest taka sama i niezwykle skuteczna.

http://www.aco.com.pl/produkty/inspiro profile