Schemat instalacji elektrycznej – pierwszy etap projektu

W pierwszym etapie pracy elektryka, wykonuje się tak zwany schemat całej instalacji elektrycznej, która będzie rozmieszczona w domu.

Wspomniane dokładne rozplanowanie gniazd wtykowych oraz używanych sprzętów elektrycznych jest bardzo istotne również pod względem ustalenia potrzebnej liczby obwodów zasilania. Obwody zasilania generują nam ile gniazd może znajdować się w pokoju, bowiem jeden z takich źródeł jest w stanie zasilić zaledwie dziesięć włączników, czy gniazdek.

Poza tym schemat instalacji jest bardzo potrzebny do ustalania obciążenia każdej fazy, bowiem każdy pokój powinien być zasilany przez dwie niezależne fazy. Jednak w praktyce stosuje się zasilanie jedną z faz poszczególnych pięter w domu. Pozawala to na unikniecie, w razie awarii, całkowitej utraty możliwości korzystania z prądu w domu. Osobne obwody dają możliwość używania sprzętów elektrycznych czy oświetlenia bez ograniczeń. Oczywiście, jeżeli przerwa w dostawie prądu nie wynika z zewnętrznych czynników.